Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
PŘEHLED SVĚTCŮ
Životopisy zpracoval Jan Chlumský


Leden, Únor, Březen, Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen,
Září, Říjen, Listopad, Prosinec


      Červenec
1. července   sv. Oliver Plunkett
sv. Áron
sv. Teodorik
blah. Ignác Falzon
2. července   sv. Bernardin Realino
sv. Proces a Marcinián
sv. Liberát, Bonifác, Servus, Rustik, Rogát, Septimus a Maxim
sv. Svitýn
blah. Petr de Luxemburgo
3. července   sv. Tomáš
sv. Anatol
sv. Heliodor
sv. Lev II.
4. července   sv. Prokop
sv. Alžběta Portugalská
sv. Berta
sv. Ondřej Cretensis
sv. Udalrik (Oldřich Augsburgský)
blah. Jan Kornelius, Tomáš Bosgrave, Jan Carey a Patricius Salmon
blah. Petr Frassati
blah. Josef Kowalski
blah. Marie Crocifissa Curcio
5. července   sv. Cyril a Metoděj, biskup
Antonín Zaccaria
6. července   sv. Marie Goretti
sv. Sisoes
sv. Goar
blah. Marie Terezie Ledóchowska
7. července   sv. Vilibald
sv. Pantán
blah. Benedikt XI.
blah. Petr To Rot
blah. Marie Romero Meneses
8. července   sv. Kilian
sv. Aquila a Priska či Priscilla
sv. Prokop
sv. Pankrác
sv. Hadrián III.
blah. Evžen III.
9. července   sv. Veronika Giuliani
sv. František Fernandez de Capillas a mučedníci v Číně
sv. Augustin Zhao Rong a Petr Sans i Jordá se 118ti druhy
sv. čínští mučedníci XIX. století; František Rébus Clet, Petr Liu Wenyuanse a další
sv. mučedníci z doby Boxerského povstání v Číně; Lev Mangin a Pavel Denn; Remigius Isoré a Modest Andlauer
sv. Řehoř Grassi, František Fogolla a 24 druhů
sv. sester misionářek ze Shanxi (Marií: Dierk, Giuliani, Grivot, Jeuris, Kerguin, Moreau, Nanetti)
sv. Alois Versiglia a Kalixt Caravario
sv. mučedníci Gorkumští: Mikuláš Pieck a 18 druhů
blah. Jana Scopelli
sv. Pavlína (Amabila) Wisenteiner
blah. Fidelis Jeroným Chijnacki,
10. července   sv. Amalberga (Amálie)
sv. Felix, Filip, Vital, Marciál, Alexandr, Silan, Januárius,
sv. Rufína a Sekunda
sv. Anatolie a Viktorie
sv. Kanut
blah. Emanuel Ruiz a druhové v Damašku
11. července   sv. Benedikt z Nursie
sv. Pius I.
sv. Placid a Sigisbert
sv. Olga (Helena)
12. července   sv. Jan Gualbertus
sv. Proklus a Hilarion
sv. Fortunát a Hermagoras
sv. Nabor a Felix
sv. Lev
sv. Jan Jones
sv. manželé Martinovi
blah. Matěj Araki a 7 druhů
13. července   sv. Jindřich (II.) Primus
sv. Ezdráš
sv. Silas,
sv. Evžen
sv. Klélie Barbieri
blah. Jakub de Voragine
blah. Ferdinand Maria Baccilieri
sv. Karel Rodríguez Santiago
14. července   sv. Kamil de Lellis
blah. Hroznata
sv. Madelgárius (Vincenc ze Soignies)
sv. František Solano
blah. Angelína de Marsciano
blah. Kašpar de Bono
blah. Ghebre Michael
15. července   sv. Bonaventura
sv. Felix
sv. Jakub
sv. Gumbert
sv. Vladimír
blah. Bernard
blah. Ignác de Azevedo a 39 druhů
sv. Pompilius Pirrotti
blah. Anna Maria Javouhey
16. července   sv. Maria Panna, Karmelská
sv. Helerius
sv. Ravelda, Grimoald a Gondulf
sv. Marie Magdalena Postel
blah. Irmengarda
17. července   blah. Česlav a sv. Hyacint
sv. Hedvika Maďarská
sv. mučedníci ze Scilitan martyres Scilitani
sv. Justa a Rufína
sv. Marcelína
sv. Alexej
sv. Enodius
sv. Kenelm
sv. Lev IV.
sv. Kolman
sv. Zoerard (Svorad) či Ondřej a Benedikt Stojislav
blah. Terezie Lidove a její družky
blah. Pavel Petr Gojdič
18. července   sv. Emilián
sv. Frederik (Bedřich)
sv. Symforosa a 7 druhů
sv. Arnulf
sv. Simeon de Lipnica
ct. Marie Consoláta Betrone
19. července   sv. Makrína
sv. Epafras
sv. Symach
blah. Stila
blah. Achiles Puchala a Herman Stępień
20. července   sv. Eliáš Thesbita
sv. Apolinář
sv. Markéta či Marina
sv. Frumencius
sv. Aurelius,
sv. Vulmar
21. července   sv. Vavřinec de Brundusio
sv. Praxeda
22. července   sv. Marie Magdaléna
23. července   sv. Brigita Švédská
sv. Ezechiel
sv. Jan Kasián
blah. Vasiľ Hopko
24. července   sv. Kristina (z Tuscia v Bolseně)
blah. Kristina Podivuhodná (Belgická)
sv. Charbel Makhlouf
sv. Eufrázie
sv. Boris a Gleb
sv. Kunigunda
blah. Ludvíka (Savojská)
blah. Marie Pilar, Terezie a Marie Angeles
sv. Sigolena
blah. Marie /Mercedes/ Prat
25. července   sv. Jakub, syn Zebedeův,
sv. Kryštof
sv. Olympia
sv. Beát a Bant
blah. Jan Soreth
blah. Radulf Aquaviva a druhové /Salsettští muč./
blah. Michael Ludvík Brulard
blah. Marie Kowalska
26. července   sv. Jáchym a sv. Anna
blah. Titus Brandsma
sv. Jiří Preca,
27. července   sv. Gorazd, Klement, Náhum, Saba a Angelar
sv. Pantaleon či Pantalaimon
sv. Celestin I.
28. července   sv. Nazarius a Celsus
sv. Alfonza Muttathupadathu
29. července   sv. Marta, sestra Lazarova
sv. Lazar a Marie
sv. Olav
30. července   sv. Petr Chryzolog
sv. Godleva /Bohumila/,
sv. Marie Venegas de la Torre
31. července   sv. Ignác z Loyoly
blah. Jan Columbini /Kolumbán/
sv. Justin De Iacobis
blah. Zdenka Cecílie Schelingová