Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Richarius
Richarius

26. dubna, připomínka
Postavení:poustevník
Úmrtí:645

ŽIVOTOPIS

Je Francouz a pochází z Centule v Pikardii. Žil na vyšší společenské úrovni a byl poměrně mladý, když do Centule přišli dva irsko-skotští misionáři. Obyvatelstvo, které bylo většinou pohanské, se k nim stavělo nepřátelsky, ale Richarius je přijal do svého domu. Pod vlivem jejich vyprávění se stal křesťanem a později i knězem. Žil asketicky, čistě, chudobně, kladl důraz na modlitbu a byl dbalý Boží vůle. Za své peníze vykupoval zajatce z rukou Anglosasů a slovy i příkladem šířil evangelium.

V pokročilejším věku odešel do lesní pustiny Krecie v kraji Neustie Ambianské, aby tam žil poustevnicky do konce života. Přidalo se však k němu více učedníků, kteří chtěli žít podobně a Richarius se prý stal jejich představeným. Zemřel ve své chudé poustevnické chatrči, odkud ho dal kněz Ocioaldo převézt do kláštera v Centule, ze kterého se stalo proslulé opatství, nazvané St-Riquier.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Richarius (645); Cletus Pp. (88); Paschasius Radbertus (865); Gulielmus et Peregrinus (s. XII); Primitivus, m. Gabii (s. inc.); Basileus, ep. Amasen (ca. 322); Dominicus et Gregorius, presb. Ord. Pr (s. XIII); Stephanus, ep. Permien (1396); Raphael Arnáiz Barón (1938); Iulius Junyer Padern (1938); Ladislaus Goral (1942); Stanislaus Kubista (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský