Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Nicetas (Nikita)
Nicetas, hegumenus

3. dubna, připomínka
Postavení:hegumen a vyznavač
Úmrtí:824

ŽIVOTOPIS

Byl představeným v klášteře Meditii v Bithynii, na hoře Olympu. Za císaře Lva Arménského byl poslán do vězení a vyhnanství, protože odmítl zradil víru a měl úctu k posvátným obrazům. Zemřel v poustevně u Cařihradu.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nicetas, hegumenus (824); Richardus, ep. Cicestrien. (1253); Xystus Pp I. (128); Iosephus Hymnographus (886); Aloysius Scrosoppi (1884); Ioannesw, presb. in Piceno (1275); Xystus Pp I. (128); Chrestus et Pappus, (ca. s. IV); Ulpianus (306); Ioannes ep.Neapolitan (432); Gandulfus Sacchi de Binasco (ca. 1260); Robertus Middleton et Thurstanus Hunt (1601); Aloysius Scrosoppi (1884); Petrus Eduardus Dańkowski (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský