Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Lea
Lea

22. března, připomínka
Postavení:vdova
Úmrtí:ca. 383

ŽIVOTOPIS

Brzy ovdověla a zřekla se společenského života v Římě. Jako mladá vdova se zapojila do společenství zbožných žen, které se zřejmě scházely v domě vdovy Marcely (připomínané 31. 1.), která zprvu vedla onen kroužek na způsob řeholního společenství. Věnovaly se duchovní četbě, modlitbám a pomoci chudým. Jejich společenství později navštěvoval a duchovně vedl sv. Jeroným. Ten také Lee po její smrti věnoval nekrolog v němž chválil její mimořádné ctnosti.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Epaphroditus (s. I); Lea (ca. 383); Nicolaus Owen (1606); Paulus, ep. Narbonen (s. III); Callinicus et Basilissa (s. inc.); Basilius, m. Antiochiæ (362); Benvenutus Scotivolus (1282); Franciscus Chartier (1794); Marianus Górecki et Bronislaus Komorowski (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský