Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Kateřina Tomás

Catharina Tomás

5. dubna, připomínka
Postavení:řeholnice, mystička
Úmrtí:1574

ŽIVOTOPIS

Narodila se 1. 5. 1531 na Mallorce v chudší, věřící španělské rodině. Asi v osmi letech prý osiřela a vzal si ji k sobě na statek strýc, který ji zaměstnával jako pasačku. Kateřina se tichostí a zbožností lišila od ostatních obyvatel statku, kterými bývala zesměšňována. Přesto vynikala jemností a působila mile. Ve 20 letech vstoupila do kláštera kanovnic sv. Augustina v Palmě. Tam vynikalo její mystické omilostnění. Ona sama prý procházela nejtěžšími pokušeními. V trpělivosti a pevné víře všechny zkoušky přestála.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Vincentius Ferrer (1419); Irene (304); Iuliana, virgo in Brabantia (1258); Catharina Tomás (1574); Maria Crescentia (Anna); Höss (1744); Pherbutha (ca. 342); martyres Seleuci (344); martyres Regiis (s. V); Geraldus, abbas (1095)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.