Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah.Marie Le Clerc
Maria Teresia a Iesu (Alexia) Le Clerc

9. ledna, připomínka
Postavení:Zakladatelka kongregace
Úmrtí:1622
Patron:učitelek, Školských sester de Norte-Dame

ŽIVOTOPIS

Narodila se v Remiremontu 2. 2. 1576. Za pomoci kněze Petra Fouriera založila kongregaci "Školské sestry de Norte-Dame". Řádová pravidla schválil papež Pavel V. Jako představená řídila klášter v Nancy do roku 1621.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

Člověk potřebuje dostávat lásku

Pocházela z Francie, z Remiremontu, s rodným jménem Alexie Le Clerc. Od mládí toužila vést druhé dívky k Bohu. Za pomoci svého duchovního vůdce Petra Fouriera se čtyřmi dalšími dívkami utvořily družinu blahoslavené naší Paní. Tak vznikala kongregace augustiánek, později nazývaná "Školských sester de Norte-Dame". Alexie Le Clerc přijala řeholní jméno Marie Terezie od Ježíše a sestry, které se k ní přidaly vedla podle pravidel napsaných Petrem Fourierem a schválených papežem Pavlem V.

Byly to první řeholnice, jejichž povoláním bylo vyučovat další ženy a dívky. Vymykalo se to dosavadním představám a se zavedením praxe proto souvisely těžkosti. Šlo nejen o vyučování náboženství, ale i o poskytnutí všeobecného základního vzdělání. Především zdarma vyučovaly chudé a to i jiných vyznání, bez jakékoliv diskriminace. A tak např., když katolické děti dostávaly obrázky svatých, jiné děti obdržely to, co jim udělalo stejnou radost. S chudými se mohly učit i děti bohatých rodičů. Celé vyučování bylo na základě evangelního příkazu lásky, čímž byla prakticky předávaná víra také příkladem.

Člověk v první řadě potřebuje lásku dostávat a pak se podle ní začne formovat a stane se schopným ji vydávat. Tak, jak si toho byla vědoma Marie Terezie od Ježíše, tak by si to měl uvědomovat každý z nás, obzvlášť máme-li v péči děti.

Marie Terezie od Ježíše i s Petrem Fourierem měli na paměti potřebu předávat prostřednictvím nové kongregace se základní výukou i Kristovu lásku, proto kongregace získala dobrou pověst a začala se šířit. Marie Terezie od Ježíše žila naplno pro druhé a zároveň pro Ježíše, do jehož věčného království odešla ve 46 letech.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Bože, tys svou služebnici Marii Terezii od Ježíše povolal, aby šla důsledně cestou evangelia, přitom vyučovala a s láskou vychovávala mladou generaci dívek. Prosíme, dej i dnešním učitelům a vychovatelům správné poznání odpovědnosti, aby se na mládež dívali s láskou, s jakou na ni hledíš ty sám. A nám dej milost, abychom pochopili tvá slova: "Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili."(Mt 25,40) Je to důležité, abychom jednou i my došli k Tobě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hadrianus, abbas (710); Maria Teresia a Iesu (Alexia) Le Clerc (1622); Felanus (ca. 710); Marcellinus, ep. Anconitan. (s. VI.); Eustratius, thaumaturgus (s. IX); Honoratus de Busentiaco (1250); Iulia della Rena (1367); Antonius Fatati (1484); Casimirus Grelewski, 10 (1942); Iosephus Pawlowski et Casimirus Grelewski (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský