Světci k nám hovoří...


sv. Edesius

9. dubna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:306

ŽIVOTOPIS

Byl rodným bratrem sv. Apfiana a žákem sv. Pamfila. Odsouzen byl pro víru do dolů dobývat rudu. Po propuštění na svobodu prý odešel do Césareje palestinské. Za císaře Maximína v egyptské Alexandrii asi vladaři Heraklovi vytkl, že krutě zachází s křesťany a snažil se zastávat zejména věřících dívek. Byl za to týrán a nakonec byl vhozen do moře.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Liborius, ep. Cenomanen (s. IV); Demetrius (s. III/IV); (306); Valdetrudis (688); Casilda (1075); Thomas de Tolentino (1321); Maximus, ep. Alexandrin (282); Eupsychius (ca. 362); Acacius, ep. Amiden (s. V); Hugo, ep. Rothomagen (730); Gaucherius (1140); Ubaldus Adimarus (1315); Antonius Pavoni (1374); C (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.