Světci k nám hovoří...


blah. Tomáš de Tolentino

Thomas de Tolentino

9. dubna, připomínka
Postavení:misionář, mučedník OFM
Úmrtí:1321

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Tolentinu v italských Markách ve druhé polovině 13. století. V mládí vstoupil do františkánského řádu a se skupinou bratrů si vzali za úkol mimořádně důsledně zachovávat řeholi sv. Františka z Assisi.

Tomáš s dalšími druhy, asi v roce 1290, přijel jako misionář do Arménie a horlivě tam delší dobu působil. Až v roce 1321 s Petrem ze Sieny, Jakubem z Padovy a Demetriem z Tiflisu se vydal na misie do Číny. Nešťastné okolnosti je však zastavily v Indii na indickém ostrově Salsette u Bombaje. Tam byli muslimy přijati s nenávistí a za hlásání evangelia veřejně sťati.

Oldřich z Pordenone jejich ostatky zachránil a pohřbil je. Hlava Tomáše byla prý přenesena do jeho rodného města, kde je uctívána.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Liborius, ep. Cenomanen (s. IV); Demetrius (s. III/IV); (306); Valdetrudis (688); Casilda (1075); Thomas de Tolentino (1321); Maximus, ep. Alexandrin (282); Eupsychius (ca. 362); Acacius, ep. Amiden (s. V); Hugo, ep. Rothomagen (730); Gaucherius (1140); Ubaldus Adimarus (1315); Antonius Pavoni (1374); C (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.