Světci k nám hovoří...


sv. Saba Gothus

Sabas Gothus

12. dubna, připomínka
Postavení:laik
Úmrtí:372

ŽIVOTOPIS

Za Atanaricha, krále Gótů, který mezi svými poddanými pronásledoval křesťany, žil severně od Dunaje, pravděpodobně na území dnešního Targoviště v Rumunsku. Zdobíval v kostele oltáře a byl lektorem. Po prvním zajetí byl propuštěn jako bezvýznamná osoba. Při druhém zajetí odmítl jíst maso obětované modlám, dávaje takový čin na roveň zapření víry. Byl za to zbit a posléze za hrdlo uvázán ke kládě a vhozen do řeky Buzau, v níž zemřel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iulius Pp I. (352); Iosephus Moscati (1927); Teresia a Iesu (Ioanna) Fernández Solar (1920); Sabas Gothus (372); Zeno, ep. Veronen (asi 372); Victor, m. Bracar (s. inc.); Vissia et Sophia (s. inc.); Constantinus, ep. Vapincen (post 517); Damianus, ep. Papien (697); Basilius, ep. Parien (735); Alferius (1050); Erkembodo (742); ); Laurentius, presb. Ord. S. Hieronymi; ); Laurentius, presb. Ord. S. Hieronymi

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.