Světci k nám hovoří...


sv. Leonides

Leonides, m. Alexandriæ

22. dubna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:204

ŽIVOTOPIS

Pochází z Alexandrie v Egyptě, kde se stal učitelem řečnictví. Měl sedm nezaopatřených dětí. Prvorozeným byl Origenes, kterého Leonides odmalička vedl ke studiu Písma svatého a předával mu víru. Origenes ji měl pak takovou, že po zatčení otce, v 17 letech, chtěl jít na smrt spolu s ním, ale matka tomu zabránila tím, že mu schovala kalhoty. Tak se omezil na to, že mu poslal povzbudivý list. Později se stal významným učencem. Jeho otec Leonides byl pro vyznání víry sťat. S ním byli usmrceni: Arator, Kviriak a Basila.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Caius, Pp (296); Soter, Pp (175); Agapitus, Pp I (536); Epipodius (178); Leonides, m. Alexandriæ (204); Theodorus Syceota (613); Opportuna (asi 770); Leo, ep. Senonen (s. VI); Senorina (ca. 980); Franciscus Venimbeni (1322)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.