Světci k nám hovoří...


sv. Oportuna

Opportuna

22. dubna, připomínka
Postavení:abatyše
Úmrtí:asi 770

ŽIVOTOPIS

Pocházela z Argentanu ve Francii ze vznešeného rodu. Její bratr Chrodegang se stal biskupem. Oportuna dostávala nabídky k sňatku, ale všechny odmítla, rozdala svůj majetek chudým a vstoupila do kláštera benediktinek v Monreju. Stala se abatyší a snažila se žít asketicky a pečovala o nemocné. Když byla napomenuta pro své přísné posty, aby se v nich mírnila, odpověděla, že posty jsou cestou do ráje, z něhož touha po požitcích vedla k vyhnání. Vybízela k zapuzení každé nesvornosti a k lásce k druhým. K poslušnosti a mlčenlivosti, protože mnoho řečí se neobejde bez hříchů. Upozorňovala na užitečnost pomáhat všem, pokud je to možné.

Zavraždění jejího bratra Chrodeganga, který byl později prohlášen za svatého, bylo pro ni hlubokou ránou. Měla dar zázraků, kterým uzdravila mnoho nemocných a nikdo potřebný od ní neodcházel bez útěchy. Před svou smrtí všechny spolusestry na kolenou poprosila o odpuštění a pak jim dala poslední napomenutí. Zemřela prý v Almenèches a byla pohřbena vedle svého bratra Chrodeganga. Její hrob se stal pověstným zázraky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Caius, Pp (296); Soter, Pp (175); Agapitus, Pp I (536); Epipodius (178); Leonides, m. Alexandriæ (204); Theodorus Syceota (613); Opportuna (asi 770); Leo, ep. Senonen (s. VI); Senorina (ca. 980); Franciscus Venimbeni (1322)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.