Světci k nám hovoří...


sv. Lambert

Lambertus, ep. Lugdunen.

14. dubna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 688

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Lyonu ve Francii. Stal se vojenským velitelem na dvoře franského krále, brzy však kariéry zanechal, aby se stal mnichem. Vstoupil do kláštera Fontenelle u Rouenu a později se stal arcibiskupem ve Vienne. Podle svého životopisce Aigarda byl silný ve víře, velkomyslný ve štědrosti a vlídný ke všem lidem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Lambertus, ep. Lugdunen. (asi 688); Tiburtius, Valerianus et Maximus (neznámé století); Bernardus, abbas Tironien. (1117); Lidvina (1433); Petrus González Telmi (1246); Bernica, Prosdoca et Domnina (s. IV); Fronto, abbas in Ægypto (ca. s. IV); Asacus (s. V); Thomais (476); Pretextatus (586); Ioannes, ep. Montis Marani (s. XI/XII); Benedictus, pastor (1184); Isabella Calduch Rovira (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.