Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Cézar de Bus
Cæsar de Bus

15. dubna, připomínka
Postavení:kněz
Úmrtí:1607

ŽIVOTOPIS

Narodil se 3. 2. 1544 v Cavaillonu poblíž Avignonu v jižní Francii. V mládí se nechal ovlivnit světským životem. Po svém obrácení odešel do ústraní a skončil v jednom klášteře u Avignonu. Začal se umrtvovat a nezištně obětovat pro nemocné a chudé. V 38 letech přijal kněžské svěcení a v Avignonu se stal kanovníkem. V roce 1592 založil sdružení světských kněží, vzdal se dosavadního úřadu a plně se věnoval začínající kongregaci. V následujících letech ztratil zrak a trpěl duševně i tělesně. Zemřel o velikonoční neděli v 63 letech. Blahoslaven byl Pavlem VI v dubnu 1975.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Paternus, ep. Abrincen (ca. 565); Damianus de Veuster (1889); Maro, m. in Piceno (s. inc.); Cæsar de Bus (1607); Theodorus et Pausilypus (inter 117-137); Crescens, m. in Lycia (s. inc.); Abundius, mansionarius (ca. 564); Ortarius (s. XI)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský