Světci k nám hovoří...


sv. Marcelín

Marcellinus, ep. Ebrodunen

20. dubna, připomínka
Postavení:biskup, misionář
Úmrtí:asi 374

ŽIVOTOPIS

Podle martyrologia pocházel z Afriky. V Embrun v Galii se stal prvním biskupem a byl vysvěcen svatým Eusebiem Vercelským. Velkou část alpské oblasti ve směru k moři obrátil ke Kristu.

Jeho hrob byl později proslaven zázraky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Anicetus, Pp (asi 166); Agnes, abbatissa in Monte Politiano (1317); Marcellinus, ep. Ebrodunen (asi 374); Clara (Dina); Bosatta (1887); Sulpicius et Servitianus (s. inc.); Secundinus, m. Cordubæ (s. IV); Marcianus, monachus (ca. 488); Theodorus Trichinas (s. V); Anastasius, ep. Antiochen (609); Viho (804); Simon Rinalducci de Tuderto (1322); obus Bell et Ioannes Finch (1584); Richardus Sargeant et Gulielmus Thomson (1584); Mauritius MacKenraghty (1585); Antonius Page (1593); Franciscus Page et Robertus Watkinson (1602); Anastasius Pankiewicz (1942); Heliena, virgo (s. VII); Robertus Watkinson (1602)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.