Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

Valerius, solitarius

10. ledna, připomínka
Úmrtí:s. VIPřehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Paulus, eremita (s. IV.); Agatho, Pp (681); Francisca Salesia (Leonia) Aviat (1914); Miltiades Pp (314); Gregorius, ep. Nyssen (ante 400); Gregorius Pp X (1276); Ioannes, ep. Hierosolymitan (417); Petronius, ep. Dien (post 463); Marcianus, presb. Cpoli (471); Valerius, solitarius (s. VI); Domitianus, ep. Melitenen (ca. 602); Arcontius (ca. 740-745); Petrus Urseoli (ca. 987/988); Benincasa (1194); Gulielmus, ep. Bituricen (1209); Gundisalvus, presb. Ord. Prćdicat (1259); ćgidius, religiosus (1518); Anna ab Angelis Monteagudo (1686)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský