Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

Antonius Page

20. dubna, připomínka
Úmrtí:1593Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sabbatum Sanctum; Marcellinus, ep. Ebrodunen (ca. 374); Anicetus, Pp (ca. 166); Agnes, abbatissa in Monte Politiano (1317); Franciscus Page et Robertus Watkinson (1602); Clara (Dina); Bosatta (1887); Sulpicius et Servitianus (s. inc.); Secundinus, m. Cordubæ (s. IV); Marcianus, monachus (ca. 488); Theodorus Trichinas (s. V); Anastasius, ep. Antiochen (609); Viho (804); Simon Rinalducci de Tuderto (1322); obus Bell et Ioannes Finch (1584); Richardus Sargeant et Gulielmus Thomson (1584); Mauritius MacKenraghty (1585); Antonius Page (1593); Robertus Watkinson (1602); Anastasius Pankiewicz (1942); Heliena, virgo (s. VII)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský