Světci k nám hovoří...


sv. Alexandr

Alexander, m. Lugduni

24. dubna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:178

ŽIVOTOPIS

Byl rodem Řek a společně s Epipodiem, který pocházel z Lyonu ve Francii, se v době krvavého pronásledování za vlády Marka Aurelia ukrývali u zbožné vdovy Lucie ve vesnici blízko Lyonu. Alexandr se s Epipodiem seznámil v lyonské škole a oba křesťanští studenti spolu prožívali život z víry. Byli urozeného stavu, ale žili střídmě, čistě a prokazovali dobročinnost vůči potřebným. U vdovy Lucie se připravovali na případnou mučednickou smrt. Brzy byli vyslíděni a odvedeni do žaláře.

Po třech dnech byli postaveni před veřejný soud a soudce jim vytkl opovážlivost pro držení se víry, připomněl tehdejší vyhubení křesťanů ohněm, mečem a dravou zvěří. Podivil se, jak mohou ještě setrvávat v zakázané víře. Tu oba na sebe s úsměvem pohlédli a vida to, vladař nařídil staršího Alexandra hned odvést.

Znovu ho předvolal až dva dny po Epipodiově popravě (o které je psáno 22. 4.) a tvrdil mu, že z křesťanů už zbývá poslední. Nabídl mu záchranu, bude-li obětovat bohům. On však děkoval Bohu za vítězství mučedníků a dodal, že jejich příklad ho povzbuzuje a dodává mu zmužilosti. Zdůraznil, že křesťané, kteří byli umučeni, nezahynuli, ale jsou v nebi a že křesťanské náboženství nelze vyhladit, protože jeho zakladatel, pravý Bůh i člověk, ho chrání a čím více mučedníků pro víru umírá, tím více se rozšiřuje. Po dalších slovech, která končila ujištěním "nebojím se smrti, neboť mou duši vezme k sobě Bůh", soudce nařídil natáhnout ho s roztaženýma nohama a krutě bičovat. Až mu byly vidět vnitřnosti nařídil ho ještě přibít na kříž, ale on prý při natahování na kříž zemřel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Georgius, m. in Palæstina (s. IV.); Fidelis de Sigmaringen (1622); Maria Cleophæ et Salome (s. I.); Alexander, m. Lugduni (178); Mellitus (624); Wilfridus (709); Gulielmus Firmati (1103); Maria a Sancta Euphrasia (Rosa Virginia) Pelletier (1868); Maria Elisabeth Hesselblad (1957); Anthimus, ep. Nicomedien (303); Gregorius, ep. Illiberitan (s. IV); Deodatus, abbas (s. VI); Egbertus (729); Benedictus (Angelus); Menni (1914)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.