Světci k nám hovoří...


sv. Hesper, Zoe, Cyriak a Teodul

Hesperus, Zoes, Cyriacus et Theodulus

2. května, připomínka
Postavení:manželé a synové - mučedníci
Úmrtí:s. II.

ŽIVOTOPIS

Pochází z Malé Asie. Jedná se o nevolnickou rodinu z Attálie v Pamfýlii, která za vlády císaře Hadriána podstoupila mučednickou smrt, protože trvala na své víře. Asi kolem r. 137 byli manželé Hesper a Zoe, jejich děti Cyriak a Teodul, kteří podle vyprávění byli otroky jakéhosi pohana, odsouzeni za svobodné vyznání křesťanské víry. Nejdříve byli zbičováni a krutě mučeni. Nakonec byla celá jejich rodina naházena do rozpálené pece, v níž všichni odevzdali svoje duše Pánu. V Konstantinopoli jim byl později zasvěcen kostel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Athanasius, ep. Alexandrin. et doctor Eccl (373); Antoninus, ep. Florentin (1459); Hesperus, Zoes, Cyriacus et Theodulus (s. II.); Wiborada (926); Iosephus Maria Rubio Peralta (1929); Felix, m. in Hispania (s. IV); Vindemialis et Longinus (483); Waldebertus, abbas (665/670); Nicolaus Hermansson (1391); Gulielmus Tirry (1654); Boleslaus Strzelecki (1941)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.