Světci k nám hovoří...


sv. Evencius, Alexandr a Teodul

Eventius, Alexander et Theodulus, m. Rom

3. května, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:s. III/IV

ŽIVOTOPIS

Jedná se o tři mučedníky, kteří byli pohřbeni u Nomentálské silnice. Vše ostatní je nezaručené. Podle méně spolehlivého podání se jednalo o duchovní a Alexandr, dle některých, snad byl biskupem.

Tím by se vysvětlovala snadněji skutečnost, že některými životopisci byl považován za papeže Alexandra I., který byl možná popraven a pohřben ve stejném místě. Roli hrál i stejný den památky, ale k jeho smrti došlo více jak o století dříve, než martyrologium udává u těchto mučedníků.

Legenda představuje Evenciuse a Teodula jako Alexandrovy pomocníky, kteří byli nejméně jáhny. Dál barvitě líčí mučení pro víru. Starší Evencius a Alexandr byli prý před Teodulem vhozeni do rozpálené pece, aby jejich muka oslabila jeho víru, ale on prý k nim přiskočil a žár pece nikomu neublížil. Aurelián proto nařídil Evenciovi a Teodulovi setnout hlavu a Alexandra ubodat, počínaje probodáním končetin.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Philippus et Iacobus, Apostoli (s. I.); Timotheus et Maura, m. Antinoe (286); Eventius, Alexander et Theodulus, m. Rom (s. III/IV); (115 (až 116 ?)); Theodosius, abbas Kiovien (1074); (1314); Eduardus Iosephus Rosaz (1903); Iuvenalis (s. IV); Conlethus (ca. 520); Petrus, episcopus (922); Ansfridus (ca. 1008); Stanislaus, presb (1489); Leonia (Alodia); Paradis (1912)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.