Světci k nám hovoří...


blah. Emílie Bicchieri

3. května, připomínka
Postavení:řeholnice, mystička OP
Úmrtí:1314

ŽIVOTOPIS

Narodila se roku 1238 ve Vercelli v Itálii. V 18 letech vstoupila do třetího řádu sv. Dominika. Se souhlasem představeného řádu záhy shromáždila některé terciářky, žijící v rodinách, ke společnému životu ve starém klášteře u Vercelli, který za tím účelem koupila. Uvedla je tam v roce 1255. Vedle vlastního duchovního života se věnovaly výchově dívek. Po 58 letech prožitých v klášteře zemřela v 76 letech. K jejímu blahořečení došlo v červenci r.1769.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Philippus et Iacobus, Apostoli (s. I.); Timotheus et Maura, m. Antinoe (286); Eventius, Alexander et Theodulus, m. Rom (s. III/IV); (115 (až 116 ?)); Theodosius, abbas Kiovien (1074); (1314); Eduardus Iosephus Rosaz (1903); Iuvenalis (s. IV); Conlethus (ca. 520); Petrus, episcopus (922); Ansfridus (ca. 1008); Stanislaus, presb (1489); Leonia (Alodia); Paradis (1912)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.