Světci k nám hovoří...


sv. Hilarius z Arles

Hilarius, ep. Arelaten

5. května, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:449

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Galie. Jako mladík se připojil k Honorátovi, který prý byl jeho příbuzným a pomáhal mu společně s Lupusem a Euchériem dobudovat Lérinský klášter na jednom z menších ostrovů Jižní Francie. Klášter proslul jako středisko modlitby a vzdělanosti. Hilarius jako mnich přijal i kněžské svěcení a v roce 429 asi jako třicetiletý nastoupil na biskupský stolec v Arles. Byl energický a velmi horlivě spravoval svou diecézi po 20 let. Napsal také dodnes zachovaný životopis sv. Honoráta. Po jeho smrti papež Lev Veliký, s nímž byl i v nějakém sporu pro překročení pravomoci, se o něm zmiňoval jako o muži "svaté paměti".

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Godehardus (1038); Hilarius, ep. Arelaten (449); Angelus, presb. (1225); Nuntius Sulprizio (1836); Iovinianus (s. III); Euthymius, m. in (ca.305); Maximus, ep. Hierosolymitan (ca. 350); Nicetius, ep. Viennen (s. V); Geruntius, ep. Mediolanen. (ca. 472); Maurontus, abbas (702); Sacerdos, ep. Lemovicen (s. VIII); Leo, eremita, 5 maii, 11 (ca. s. XII); Avertinus (1189); Benvenutus Mareni (1289); Catharina Cittadini (1857); Gregorius Frąckowiak (1943)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.