Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Marián a Jakub
Marianus et Iacobus

6. května, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:asi 259

ŽIVOTOPIS

Oba žili v Numídii v Africe, při jejím severním okraji. Marián byl lektorem předčítajícím v kostele a Jakub byl jáhnem. V době Valeriánova pronásledování křesťanů byli zajati a uvězněni v Cirtě. Podstoupili mučení, kterým byla zkoušena jejich stálost ve víře. Když trýznitelé viděli marnost snahy přimět je k odpadu, byli odsouzeni. Jejich poprava stětím byla provedena ve vojenském táboře Lambaesis v Numídii. Současně prý bylo popravováno tolik obětí, že stály v řadách a kati stínali jednu hlavu za druhou.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Sarkander, 17.3. (1620); Marianus et Iacobus (asi 259); Franciscus de Montmorency-Laval (1708); Lucius Cyrenensis; Venerius, ep. Mediolanen. (409); Benedicta, virgo romana (s. VI); Eadbertus (698); artholom (1330); Eduardus Jones et Antonius Middleton (1590); Maria Catharina Troiani (1887); Anna Rosa Gattorno (1900); Henricus Kaczorowski et Casimirus Gostyński (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský