Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

ct. Marie Elekta


11. ledna, připomínka
Postavení:řeholnice OCD
Úmrtí:1663

ŽIVOTOPIS

Jméno Marie Elekta přijala Italka Kateřina Tramazzoli, když vstoupila do kláštera bosých karmelitánek v Terni. Roku 1629 byla poslána do Vídně kde se později stala představenou. Dalším jejím působištěm byl Štyrský Hradec. V roce 1656 byla ustanovena představenou kláštera karmelitánek v Praze na Malé Straně. Do Prahy si přivezla vodnatelnost a další choroby; přesto žila i nadále tuhým asketickým životem. Podřízené vedla laskavostí a dobrotou. Byla naplněna stálým klidem a vyrovnaností. K eucharistickému Kristu a k Panně Marii chovala něžnou úctu. S obdivuhodnou silou a trpělivostí snášela všechny bolesti a velebila Boha, že může nést kříž. Zemřela v noci, jak předpověděla, a při její smrti se dály přirozeným způsobem nevysvětlitelné věci.

POZNÁMKA

Protože nebyla dosud blahořečena není v martyrologiu, nemá být ani v kalendáři, přesto ji některé české kalendáře uvádějí pro její působení v naší zemi.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hyginus (142); Theodosius, cśnobiarcha (529); (802); (1663); Salvius, m. in Africa (ca. s. III); Typasius (297/298); Petrus Apselamus (309); Petrus Balsamus, 11 ian., 4 (309); Leucius, ep. Brundusin (s. IV); Honorata, virgo (s. V); Paulinus, ep. Aquileien (802); Bernardus Scammacca (1487); Gulielmus Carter (1584); Thomas de Cora (Franciscus) Placidi (1729); Franciscus Rogaczewski (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský