Světci k nám hovoří...


ct. Marie Elekta /Kateřina/ Tramazzoli

Maria Electa a Jesus /Catharina/ Tramazzoli

11. ledna, připomínka
Postavení:řeholnice OCD
Úmrtí:1663

ŽIVOTOPIS

Narodila se 28. 1. 1605 v Terni v Itálii jako Kateřina Tramazzoli. Do kláštera bosých karmelitek v Terni vstoupila 3. 6. 1626 i s rodnou sestrou Lucií. Společně také 17. 6. 1627 složily řeholní sliby.

V září 1629 byla poslána založit karmelitánský klášter do Vídně. Zde se před koncem roku 1638 stala převorkou. Dalším jejím působištěm se v roce 1643 stal Štyrský Hradec. Na začátku září 1656 přišla do Prahy, kde v klášteře na Malé Straně byla ustanovena představenou.

Do Prahy si přivezla vodnatelnost a další choroby; přesto žila i nadále tuhým asketickým životem. Podřízené vedla laskavostí a dobrotou. Byla naplněna stálým klidem a vyrovnaností. K eucharistickému Kristu a k Panně Marii chovala něžnou úctu. S obdivuhodnou silou a trpělivostí snášela všechny bolesti a velebila Boha, že může nést kříž. Zemřela v noci, jak předpověděla, a při její smrti se dály přirozeným způsobem nevysvětlitelné věci.

POZNÁMKA

Protože nebyla dosud blahořečena není v martyrologiu, nemá být ani v kalendáři, přesto ji některé české kalendáře uvádějí pro její působení v naší zemi.
Více o Marii Elektě naleznete na webu bosých karmelitek a na webu o. Vojtěcha Kodeta


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hyginus (142); Salvius, m. in Africa (asi s. III.); Typasius (297/298); Petrus Apselamus seu Balsamus (309); Leucius, ep. Brundusin (s. IV.); Honorata, virgo (s. V.); Theodosius, cœnobiarcha (529); Paulinus, ep. Aquileien (802); Bernardus Scammacca (1487); Gulielmus Carter (1584); Thomas de Cora (Franciscus) Placidi (1729); Franciscus Rogaczewski (1940); Maria Electa a Jesus /Catharina/ Tramazzoli (1663)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.