Světci k nám hovoří...


blah. Alois Rabata

Aloysius Rabata

8. května, připomínka
Postavení:řeholník, kněz OCarm
Úmrtí:1490
Atributy:karmelitánský hábit, palma a šíp zabodnutý do čela

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Erice blízko Trapani na Sicílii nejspíš roku 1433. V Trapani vstoupil do karmelitánského řádu, konventu Zvěstování. Vystudoval tam a přijal kněžské svěcení. Později byl poslán za priora reformovaného konventu v Randazzo. Při svém horlivém působení pokáral i špatné mravy jednoho venkovského knížete. Následně byl prý za to smrtelně zasažen šípem do hlavy. Viníka, kterému odpustil, odmítl prozradit. A protože viník zůstal utajen, nedošlo ani k dokazování příčiny, takže Alois začal být uctíván jako vyznavač, nikoliv jako mučedník.

Při procesu blahořečení byl vyzdvižen jeho čistý a svatý život i jeho kázeň, projevy blíženské lásky s charitativním působením. Blahořečen byl roku 1841 Řehořem XVI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo; Acacius, m. Byzantii (s. IV.); Arsenius, diaconus (s. IV/V.); Desideratus, ep. Bituricen. (550); Bonifatius Pp IV. (615); Benedictus Pp II. (685); Aloysius Rabata (1490); Ulrica (Francisca); Nisch (1913); Victor, m. Mediolani (ca. 304); Helladius, ep. Autissiodoren. (s. IV); Gibrianus (ca. 515); Metro (ca. s. VIII); Wiro (ca. 700); Amatus Ronconi (s. XIII ex.); Angelus de Massatio (ca. 1458); Maria Catharina a Sancto Augustino (Catharina); Symon de Longprey (1668)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.