Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Oldřiška (Ulrika) Nisch

Ulrica (Francisca); Nisch

8. května, připomínka
Postavení:řeholnice SC
Úmrtí:1913

ŽIVOTOPIS

Narodila se 18. 9. 1882 v Mittelbiberachu v Německu. Již v dětském věku se vyznačovala hlubokou zbožností a úslužností. Chudobou domova byla vychována ke skromnosti a ve 22 letech vstoupila v Hegne na Bodamském jezeře do kláštera Milosrdných sester svatého Kříže. Tam přijala jméno Ulrika, česky Oldřiška. Po složení prvních slibů v roce 1907 byla poslána za pomocnici do kuchyně v Bühlu, kde s pokorou konala nejtěžší práce. Později byla kuchyňskou sestrou v domově sv. Vincence v Baden-Badenu.

Žila prostým životem služebnice s heslem křížových sester: "Zcela Ukřižovanému a tím zcela bližnímu, jako zástupkyně Kristovy lásky." Prožívala mnohé slabosti, trvale mívala značné bolesti hlavy, které namáhavá práce vždy zvětšovala, prožívala temnotu v modlitbě a s tím spojené pochybnosti.

V polovině července 1912 byla přijata do sesterské nemocnice v Hagne s těžkým onemocněním plic. Poslední měsíce svého života strávila v odevzdanosti do Boží vůle. Nebylo jí ani třicet let, když zemřela na tuberkulózu.

Její beatifikační proces začal v roce 1951. Na její přímluvu byla jedna žena uzdravena z nevyléčitelné cirhózy jater. Když ji pak 1. 11. 1987 v Římě sv. Otec blahořečil, vyzvedl ji jako příklad pokorné Boží služebnice, na níž nebylo patrno nic mimořádného. Jakoby na ní chtěl Bůh ukázat, že i nejprostší člověk může dojít ke svatosti, a to láskou. Svým životem v pokoře se co nejvíc přiblížila ke skrytému životu Panny Marie. Zdálo by se, že takový nepatrný člověk nebude vzpomínán, ale její hrob nebyl zapomenut nikdy.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo; Acacius, m. Byzantii (s. IV.); Arsenius, diaconus (s. IV/V.); Desideratus, ep. Bituricen. (550); Bonifatius Pp IV. (615); Benedictus Pp II. (685); Aloysius Rabata (1490); Ulrica (Francisca); Nisch (1913); Victor, m. Mediolani (ca. 304); Helladius, ep. Autissiodoren. (s. IV); Gibrianus (ca. 515); Metro (ca. s. VIII); Wiro (ca. 700); Amatus Ronconi (s. XIII ex.); Angelus de Massatio (ca. 1458); Maria Catharina a Sancto Augustino (Catharina); Symon de Longprey (1668)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.