Světci k nám hovoří...


sv. Hermas

Hermas

9. května, připomínka
Postavení:učedník apoštola Pavla
Úmrtí:asi s. I.

ŽIVOTOPIS

Svatý Pavel se o něm zmiňuje v listu Římanům (Ř 16,14). Hermas je zřejmým autorem stále uznávané knihy "Pastor" neboli Pastýř s věroučným, pastoračním a asketickým obsahem. Pojednává v ní o víře, o Církvi, o křesťanských ctnostech. Co psal, o tom dříve rozjímal, a psal proto, aby o psaném bylo rozjímáno a bylo to přijato do života.

Považujme Hermasův svátek za výzvu k zamyšlení se nad křesťanskými ctnostmi, které mají sílu změnit svět, kdybychom je vlastnili my, "křesťané".

Jistě mezi ně patří pokora, smířlivost, statečné vyznávání víry, důvěra v Boha.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Domenica Resurrectionis Domini; Hermas (asi s. I.); Isaias, propheta (s. VIII. před n.l.); Pachomius, abbas in Thebaide (347/348); Beatus, eremita (asi s. VII.); Maria Teresia a Iesu /Carolina/; Gerhardinger (1879); martyres in Perside CCCX (ca. s. IV); Dionysius, ep. Viennen¨. (s. IV); Geruntius, ep. Ficulen. (ca. 501); Fortis Gabrielli (1040); Thomas Pickering (1679); Benincasa de Monte Politiano, religiosus (1426); Stephanus Grelewski (1941)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.