Světci k nám hovoří...


sv. Beát

Beatus, eremita

9. května, připomínka
Postavení:poustevník
Úmrtí:asi s. VII
Patron:vnitřního Švýcarska; pomocník proti moru a rakovině

ŽIVOTOPIS

Pocházel zřejmě z Galie a původně se jmenoval Sueton. O jeho životě hovoří nejedna legenda. Přišel do iroskotského kláštera v Honau v Alsasku, kde přijal jméno Beát a odtud byl později vyslán jako posel víry do Švýcarska. Usadil se u Thunského jezera jako poustevník v jeskyni, kde podle legendy sídlil drak (symbol zla pohanství) a on ho přemohl a usmrtil.

Zemřel ve Švýcarsku, údajně v Beatanbergu. Později bylo v Curychu založeno Beatovo bratrstvo a švýcarské opatství v Engelbergu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hermas (asi s. I.); Isaias, propheta (s. VIII. před n.l.); Pachomius, abbas in Thebaide (347/348); Beatus, eremita (asi s. VII); Maria Teresia a Iesu /Carolina/; Gerhardinger (1879); martyres in Perside CCCX (ca. s. IV); Dionysius, ep. Viennen¨. (s. IV); Geruntius, ep. Ficulen. (ca. 501); Fortis Gabrielli (1040); Thomas Pickering (1679); Benincasa de Monte Politiano, religiosus (1426); Stephanus Grelewski (1941)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.