Světci k nám hovoří...


sv. Katald

Cataldus

10. května, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi s. VII.
Patron:ochránce proti suchu, mořským vlnám a bouřím; pomocník proti ochrnutí, slepotě, moru, epilepsii i kýle

ŽIVOTOPIS

Pochází z Munsteru v Irsku a byl vychováván v lismorském klášteře. V Lismore se později stal učitelem a pak podnikl pouť do Svaté země. Při zpáteční cestě ztroskotali u jihoitalského Tarenta a tam byl pak zvolen biskupem. Udává se, že jako biskup působil asi 15 let až do své smrti a uzdravil mnoho nemocných.

Jeho ostatky v Tarentě objevili roku 1071 i s jeho biskupskou berlou, která byla irským dílem a nesla nápis: Cathaldus Rachau. Jeho podobizna se zachovala v betlémské basilice Narození Páně a z 12. stol. pochází mozaika, která ho zobrazuje v Palermu a Monrealu. Obzvláštní úcta je mu prokazována v Tarantě a jedno z předních míst má také mezi italskými světci.

Vesnici Roccoromano prý uchránil od moru a od 15.stol. ji nepostihla žádná epidemie pro modlitby k němu. Dále je uváděno, že před morem uchránil i Corato.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Avila (1569); Iob (století neznámé); Comgallus (622); Cataldus (asi s. VII.); Solongia (asi s. IX.); Nicolaus Albergati (1443); Ioannes Merz (1928); Dioscorides (s. inc.); Alphius, Philadelphius et Cyrinius (s. III.); Gordianus, m. Rom (ca. 300); Quartus et Quintus (ca. s. IV); Gulielmus, presb. prope Parisios (1195); Beatrix Estensis, virgo, (1226); Henricus Rebuschini (1938);

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.