Světci k nám hovoří...


sv. Solongie

Solongia

10. května, připomínka
Postavení:panna a mučednice
Úmrtí:asi s. IX.

ŽIVOTOPIS

Pocházela z okolí města Bourges v Akvitánii. Vynikala zbožností i krásou, pro kterou se do ní zamiloval šlechtic Bernard de la Gothia. Ona však z lásky k Bohu učinila slib trvalého zachování panenství. Bernard, který ji proto nemohl přemluvit ke sňatku, se uchýlil k únosu. Když unášejíce ji na svém koni se brodil potokem, vytrhla se mu a seskočila. Rozzuřený šlechtic ji zato, že chtěla uchránit své panenství, usmrtil mečem. Bylo to snad kolem roku 880 a pohřbena byla v St. Martinu du Cros.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Avila (1569); Iob (století neznámé); Comgallus (622); Cataldus (asi s. VII.); Solongia (asi s. IX.); Nicolaus Albergati (1443); Ioannes Merz (1928); Dioscorides (s. inc.); Alphius, Philadelphius et Cyrinius (s. III.); Gordianus, m. Rom (ca. 300); Quartus et Quintus (ca. s. IV); Gulielmus, presb. prope Parisios (1195); Beatrix Estensis, virgo, (1226); Henricus Rebuschini (1938);

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.