Světci k nám hovoří...


sv. Paschasius Radbertus

Paschasius Radbertus

26. dubna, připomínka
Postavení:opat, teolog a spisovatel OSB
Úmrtí:865

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 790 v Soissons na území dnešní Francie. Jako odloženého dítěte či sirotka se ho ujaly sestry sv. Petra v Soissons a postaraly se o jeho výchovu a také mu vyprošovaly kněžské povolání. Paschasius Radbertus měl nějakou dobu světské zaměstnání a pak ve 22 letech vstoupil do benediktinského kláštera v Corbie, kde byl přijat pozdějším světcem Adelardem. Podílel se na založení nového kláštera v Corvey a sedm let pak byl opatem. V té době velmi trpěl, neboť disciplína některých mnichů byla velmi ubohá a on sám byl obžalován u krále. Těžkosti nesl v pokoře, sám sebe nazývaje vyvrhelem mnichů. Za své podřízené, kteří se proti přísnější kázni bouřili a byli plni sváru, se modlil a prokazoval jim lásku a co nejlepší příklad.

Byl aktivní jako obránce čistoty a učení víry. Napsal komentář k evangeliu sv. Matouše a spis: De corpore et sanguine Christi - O Těle a Krvi Kristově. Zemřel prý v Corbie a k přenesení jeho ostatků došlo r. 1059.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Richarius (645); Cletus Pp. (88); Paschasius Radbertus (865); Gulielmus et Peregrinus (s. XII.); Primitivus, m. Gabii (s. inc.); Basileus, ep. Amasen (ca. 322); Dominicus et Gregorius, presb. Ord. Pr (s. XIII); Stephanus, ep. Permien (1396); Raphael Arnáiz Barón (1938); Iulius Junyer Padern (1938); Ladislaus Goral (1942); Stanislaus Kubista (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.