Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

Paulinus, ep. Aquileien

11. ledna, připomínka
Úmrtí:802Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hyginus (142); Theodosius, cśnobiarcha (529); (802); (1663); Salvius, m. in Africa (ca. s. III); Typasius (297/298); Petrus Apselamus (309); Petrus Balsamus, 11 ian., 4 (309); Leucius, ep. Brundusin (s. IV); Honorata, virgo (s. V); Paulinus, ep. Aquileien (802); Bernardus Scammacca (1487); Gulielmus Carter (1584); Thomas de Cora (Franciscus) Placidi (1729); Franciscus Rogaczewski (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský