Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Pavlína von Mallinckrodt

Paulina von Mallinckrodt

30. dubna, připomínka
Postavení:zakladatelka kongregace
Úmrtí:1881

ŽIVOTOPIS

Narodila se 3. 6. 1817 v Mindenu v Severním Porýní ve Vestfálsku. Dobročinnou činnost začala ve 23 letech tím, že v Paderbornu založila opatrovnu pro malé děti, jejichž matky byly nemocné, i pro další děti, které by byly ponechány bez dozoru. V roce 1842 péčí o dvě slepé děti dala základ malému ústavu slepců, který byl o 5 let později povýšen na provinční ústav pro slepé. V srpnu 1849 založila Pavlína von Mallinckrodt kongregaci "sester křesťanské lásky", starajících se především o výchovu slepých, a stala se generální představenou. Práci s výchovou dívek pak rozšířila a zakládala sirotčince s vlastními školami i školy obecné. Rovněž zakládala vyšší dívčí školy, školy ručních prací, i pro pěstounky.

V roce 1871 vypukl kulturní boj a její dílo bylo vážně ohroženo. Pro sestry tehdy hledala nová působiště a otevřela filiálky v USA i v Chile, také v Čechách, v Lichtenštejnsku a v Belgii. V době už podlomeného zdraví navštívila ještě znovu své sestry v Evropě i za mořem a ve věku 64 let zemřela v Paderbornu na území Německa.

Na začátku února 1888 došlo ke konečnému schválení stanov a její společnost pečující o chudé, nemocné a slepé se rozšířila i do Severní a Jižní Ameriky. Pavlína von Mallinckrodt byla blahořečena 14. 4. 1985 papežem Janem Pavlem II.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Pius Pp V. (1572); Iosephus Benedictus Cottolengo (1842); Quirinus, tribunu (asi. s. III. nebo II.); Petrus, levita (605); Gualfardus (1127); Paulina von Mallinckrodt (1881); Benedictus de Urbino (1625); Eutropius, ep. Santonarum (s. III); Diodorus et Rhodopianus (s. IV); Donatus, ep. Eurœen. in Epiro (s. IV); Laurentius, m. Novari (s. IV); Mercurialis (s. IV); Pomponius (s. VI); Augulus (s. VII); Earconwaldus (693); Amator, Petrus et Ludovicus (855); Adiutor (ca. 1131); Gulielmus Southerne (1618); Maria ab Incarnatione Guyart Martin (1672); Sigismundus, rex Burgundi (524)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.