Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Benedikt de Urbino

Benedictus de Urbino

30. dubna, připomínka
Postavení:kněz OFMCap
Úmrtí:1625

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze šlechtického rodu Passioneů a narodil se r. 1560 v italském Urbinu. Brzy se stal sirotkem. V mládí žil zbožně a stal se studentem práv. Po dokončení studia obojího práva se rozhodl vstoupit do kapucínského řádu. Ze strany příbuzných mu však byly kladeny četné překážky. Ač měl chatrné zdraví, přísně zachovával řeholní kázeň. Měl velkou úctou k eucharistii, k ukřižovanému Kristu a k Panně Marii. Tři roky působil také v Čechách, kde šířil katolickou víru a trpělivě snášel pronásledování od nekatolíků. Nakonec kázal znovu v Itálii, kde zemřel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Pius Pp V. (1572); Iosephus Benedictus Cottolengo (1842); Quirinus, tribunu (asi. s. III. nebo II.); Petrus, levita (605); Gualfardus (1127); Paulina von Mallinckrodt (1881); Benedictus de Urbino (1625); Eutropius, ep. Santonarum (s. III); Diodorus et Rhodopianus (s. IV); Donatus, ep. Eurœen. in Epiro (s. IV); Laurentius, m. Novari (s. IV); Mercurialis (s. IV); Pomponius (s. VI); Augulus (s. VII); Earconwaldus (693); Amator, Petrus et Ludovicus (855); Adiutor (ca. 1131); Gulielmus Southerne (1618); Maria ab Incarnatione Guyart Martin (1672); Sigismundus, rex Burgundi (524)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.