Světci k nám hovoří...


sv. Arkadius

Arcadius, m. in Mauretania

12. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi 304
Atributy:kyj, meč nebo sekera, svíce

ŽIVOTOPIS

Čestný a statečný za všech okolností

Na začátku velkého pronásledování křesťanů císařem Diokleciánem žil jako obyčejný měšťan v Césareji v oblasti Mauretánie v Africe. Z císařského nařízení byl konán soupis občanů a jejich postupné prověřování, které mělo ukázat, jaký přístup mají občané k obětování modlám. V té době Arkadius dal svůj dům do péče svému strýci a bez udání důvodu a cíle své cesty odešel do pouště. Chtěl se vyhnout střetu s vykonavateli císařského nařízení a zároveň se na ně připravit, bude-li nevyhnutelné.

Došlo však k zatčení jeho nevěřícího strýce, který nemohl říci, co nevěděl. O Arkadiovi věděl jediný člověk. Arkádius poté co se dozvěděl k čemu došlo, šel dokázat strýcovu nevinu. Byl ovšem uvězněn za to, že odmítl zříci se křesťanství skrze obětování modlám. Svým statečným vyznáním víry popudil císařského pověřence, který pak rozhodl o postupném uřezávání všech jeho končetin, počínaje jednotlivými prsty. Aby si utrpení vychutnal, stanovil pauzy, v nichž Arkadius, pokud byl při vědomí, nejen se hlasitě modlil, ale i přemlouval přítomné k víře v toho, pro nějž mučení rád podstupuje a s nímž ho proto čeká šťastný život po celou věčnost. Své dílo kat dokonal odsekáváním tupou sekerou zbytků končetin.

Hrdinná smrt mučedníka byla křesťanům k povzbuzení, pohanům k zamyšlení: Jakou sílu dává víra a láska ke Kristu; jak cenná a jistá musí být ta věčnost s Bohem, když pro něj takové mučení ochotně podstoupil. Vždyť nemusel, kdyby nebyl ve víře důsledný a obětoval modlám, dál by si užíval pozemského majetku.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, Tys posiloval svatého Arkadia, jehož čestnost se projevila, když odmítl připustit věznění svého příbuzného, protože nenašli jej samého. Jeho statečnost, víra, naděje a láska se ukázaly při jeho mučení. A jak je to s velikostí mých ctností? Ty Bože víš a já prosím o sílu, abych také dokázal jednat čestně a statečně při všech maličkostech všedního dne, (zejména... - je vhodné konkretizovat předsevzetí týkající se některé ze zmiňovaných pěti ctností v níž mívám nedostatky). K tomu ať mi dopomáhá Tvá milost. Prosím o ni skrze Tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Amen.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Arcadius, m. in Mauretania (asi 304); Probus (asi po 236); Tigrius et Eutropius (406); Cæsaria (asi 529); Ferreolus, Gratianopolitan (asi 659); Benedictus Biscop (ca 690); Elredus (asi 1166); Martinus de Sancta Cruce (1203); Bernardus de Corleone (1667); Margarita Bourgeoys (1700); Antonius Foumier (1794); Petrus Franciscus Jamet (1845); Antonius Maria Pucci (1892); Nicolaus Bunkerd Kitbamrung (1944)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.