Světci k nám hovoří...


sv. Makrína

Macrina, matrona

14. ledna, připomínka
Postavení:laik, babička Basila
Úmrtí:asi 304

ŽIVOTOPIS

Byla vzornou vychovatelkou. Předávala svým vnoučatům to, čemu se naučila od biskupa Řehoře z Neocesary (nazývaného Divotvůrce). Sv. Basil s vděčností vzpomínal, jak mu babička jeho slova kladla na srdce.

Z jejích vnoučat vedle sv. Basila známe jeho sourozence, kteří rovněž dosáhli svatosti: sv. Řehoře Nyssenského, sv. Petra Sebastejského a nejstarší vnučku Makrínu, nazývanou mladší pro rozlišení od své svaté babičky za jejíž jméno bývá přidáváno označení st.

Při pronásledování křesťanů za císaře Galeria Makrína starší spolu se svým manželem dost vytrpěla. Někde se uvádí, že si zachraňovala život i útěkem před pronásledovateli, ale zpráv je o ní poskrovnu. Vše snášela a prožívala s láskou a hodně se modlila za svůj rod.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nino (s. IV.); Potitus (století neznámé); Glycerius (století neznámé); Felix, presb. Nolan (s. III/IV); Macrina, matrona (asi 304); martyres Raíthi et in monte Sinaj monachi (asi s. IV.); Firminus, ep. in Gallia (s. V.); Euphrasius, ep. Arvernen (515/516); Datius (552); Fulgentius, ep. Astigitan (asi 632); Oda Novariensis (asi 1200); Odoricus Mattiuzzi de Portunaone (1331); Lazarus seu Devasahayam Pillai , martyr (1752); Petrus Donders (1887); Alphonsa Clerici (1930); Carolus ab Alcubilla (1937); Franciscus Martínez Garrido (1938); Sabas (1247)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.