Světci k nám hovoří...


sv. Firmin

Firminus, ep. in Gallia

14. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. V.

ŽIVOTOPIS

Martyrologium Romanum potvrzuje, že byl biskupem v Mende v dnešní Francii. Nic více podstatného o něm nemáme. Vyskytuje se údaj, že zemřel v roce 402 v Banassacu, který je od Mende vzdálen 31 km. Oblast se nachází v regionu Languedoc-Roussillon v departementu Lozère v jižní Francii.

Místo uložení těla sv. Firmina bylo asi po 15 stoletích, v roce 1956, objeveno v kostele v Banassacu pod trojlaločným obloukem.

POZNÁMKA

Svatí Firmini jsou v martyrologiu čtyři. Nejznámější je připomínán 25. 9. Dnešní světec patří k nejméně známým.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nino (s. IV.); Potitus (století neznámé); Glycerius (století neznámé); Felix, presb. Nolan (s. III/IV); Macrina, matrona (asi 304); martyres Raíthi et in monte Sinaj monachi (asi s. IV.); Firminus, ep. in Gallia (s. V.); Euphrasius, ep. Arvernen (515/516); Datius (552); Fulgentius, ep. Astigitan (asi 632); Oda Novariensis (asi 1200); Odoricus Mattiuzzi de Portunaone (1331); Lazarus seu Devasahayam Pillai , martyr (1752); Petrus Donders (1887); Alphonsa Clerici (1930); Carolus ab Alcubilla (1937); Franciscus Martínez Garrido (1938); Sabas (1247)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.