Světci k nám hovoří...


sv. Eufrázius

Euphrasius, ep. Arvernen

14. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:515/516

ŽIVOTOPIS

Narodil se ve 4. století v Galii (dnešní Francii). Stal se biskupem Averna v Auvergne, která je historickou oblastí. Město Averna bylo v devátém století změněné na Clermont (Clairmont), dnešní Clermont-Ferrand ve Francii.

Biskup Eufrázius je zmiňován a chválen za pohostinnost sv. Řehořem z Tours (pam. 17.11.) Podrobnějších spolehlivých zpráv o jeho životě se nám nedostává.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nino (s. IV.); Potitus (století neznámé); Glycerius (století neznámé); Felix, presb. Nolan (s. III/IV); Macrina, matrona (asi 304); martyres Raíthi et in monte Sinaj monachi (asi s. IV.); Firminus, ep. in Gallia (s. V.); Euphrasius, ep. Arvernen (515/516); Datius (552); Fulgentius, ep. Astigitan (asi 632); Oda Novariensis (asi 1200); Odoricus Mattiuzzi de Portunaone (1331); Lazarus seu Devasahayam Pillai , martyr (1752); Petrus Donders (1887); Alphonsa Clerici (1930); Carolus ab Alcubilla (1937); Franciscus Martínez Garrido (1938); Sabas (1247)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.