Světci k nám hovoří...


sv. Fulgencius

Fulgentius, ep. Astigitan

14. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 632

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem r. 560 v Kartageně ve Španělsku jako druhý z pěti dětí prefekta Saveriana, který byl zaměstnán v úřadu vizigótského krále Atnanagilda. Z dětí, které poměrně brzy byly sirotky, se čtyři staly svatými. Nejstarší Leandr (pam. 13. 3.), který po smrti rodičů pečoval o sourozence, se nakonec stal biskupem v Seville. Fulgencius měl kromě Leandra mladšího bratra Isidora (pam. 4. 4.) a sestru Florentýnu (pam. 28. 8.). Svatým se nestal pouze poslední sourozenec. Když v Kartageně hrozilo nebezpečí útoku Vizigótů, rodina budoucích světců se přestěhovala do Sevilly. Někde se traduje, že Fulgencius se stal mnichem a možná i opatem benediktinského kláštera předtím, než byl kolem roku 600 zvolen za biskupa v Astigi (dnešní Écija) v Andalusii. Ta je historickým územím autonomního společenství, které se řadí mezi největší ve Španělsku.

Astigi, která patří do provincie Sevilla, leží od provinčního města asi 85 km. V Seville se roku 619 Fulgencius zúčastnil II. Sevillského sněmu, kterému předsedal jeho bratr Isidor. V diecézi spravované Fulgenciem byl poblíž jeho biskupského sídla benediktinský klášter Santa Maria del Valle, vedený jeho sestrou Florentýnou. O vlastním životě tohoto biskupa se mnoho zpráv nedochovalo. Zemřel v Astigi a jeho ostatky byly uloženy do blízkosti jeho sestry.

V osmém století byly jejich ostatky z obav arabských invazí křesťany dobře ukryty a k jejich nalezení došlo až v roce 1330 ve španělské horské oblasti Guadalupe. Následně byly přeneseny do kostela Berzocana v diecézi Plasencia. Odtud se v roce 1592 dostaly neúplné do Kartageny, která o ně žádala přes krále Filipa II.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nino (s. IV.); Potitus (století neznámé); Glycerius (století neznámé); Felix, presb. Nolan (s. III/IV); Macrina, matrona (asi 304); martyres Raíthi et in monte Sinaj monachi (asi s. IV.); Firminus, ep. in Gallia (s. V.); Euphrasius, ep. Arvernen (515/516); Datius (552); Fulgentius, ep. Astigitan (asi 632); Oda Novariensis (asi 1200); Odoricus Mattiuzzi de Portunaone (1331); Lazarus seu Devasahayam Pillai , martyr (1752); Petrus Donders (1887); Alphonsa Clerici (1930); Carolus ab Alcubilla (1937); Franciscus Martínez Garrido (1938); Sabas (1247)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.