Světci k nám hovoří...


blah. Humiliána

Humiliana

19. května, připomínka
Postavení:vdova TOR
Úmrtí:1246

ŽIVOTOPIS

Narodila se ve Florencii r.1219 jako potomek starobylého rodu z Ancony. Jejím otcem byl bankéř Olivier de Cerchis. Když jí zemřela matka, její výchovu převzala křestní kmotra Hermelina.

Již v 15 letech byla Humiliána provdána za předem jí neznámého manžela, s nímž během pěti let měla dvě děti. Z úcty k manželovi se podvolovala formálním zvyklostem svého společenského postavení, ale jak jen mohla, sloužila potřebným. Ve 20 letech ovdověla, splatila manželovy dluhy a začala se soustředit jen na výchovu dětí.

Podle místního zvyku měla po roce svěřit své děti do výchovy rodiny jejich otce a sama se vrátit do otcovského domu. Její otec na ni naléhal, aby se znovu provdala. Tomu se rozhodla ubránit a chtěla zachovávat čistotu jako vdova. Otec se jí prý pro její rozhodnutí zřekl a připravil ji o vdovské dědictví. Ona pak začala žít asketicky, chodila v chudých šatech a pokrmů požívala jen velmi skromně, aby měla na almužny.

Za duchovního rádce si zvolila jednoho z otců barnabitů, který ji uvedl do trvalejšího rozjímání o utrpení Pána Ježíše. V roce 1240 vstoupila do III. řádu sv. Františka a přijala hábit terciářek jako první z florentských žen. Po roce si vyprosila dovolení, aby směla žít ve věži v Cerchisu. Konala pokání a pro chudé a nemocné vyprošovala almužny. Většinu času trávila v hluboké modlitbě, v tichu a samotě. Měla prý i dar uzdravování. Zemřela velmi brzy, ve věku 27 let. Dochoval se prý i její portrét od Giotta. Blahořečena byla Inocencem XII. v roce 1694.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Petrus Cælestinus (1296); Urbanus Pp I (230); Dunstanus (988); Ivo, presb. (1303); Theophilus de Curte (1740); Crispinus de Viterbio (1750); Humiliana (1246); Petrus Wright (1651); Maria Bernarda /Verena/ Bütler (1924); Pina Suriano (1950); Parthenius et Calogerus (304); Hadulphus (728); Augustinus Novellus (1310); Ioannes de Cetina, presbyter (1397); Ioannes a Sancto Dominico Martínez (1619); Ioannes Baptista Xaverius (Ioannes Ludovicus); Loir (1794); Maria Bernarda (Verena); Iosephus Czempiel (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.