Světci k nám hovoří...


blah. Petr Wright

Petrus Wright

19. května, připomínka
Postavení:kněz a mučedník TJ
Úmrtí:1651

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 1603 ve Sliptoně, v Northamptonském kraji jižní Anglie. Po dosažení základního vzdělání byl deset let písařem u místního advokáta. V té době se vzdálil katolické víře, v níž byl v dětství vychováván. Nespokojen se životem odcestoval do Holandska, kde se přihlásil do armády tamních anglických oddílů.

Nespokojenost ho provázela i tam a tak po měsíci dezertoval a přešel do Brabantska (v tehdejší Belgii). Tam se pustil do studia a smířil se s katolickou církví. Ve studiu pak pokračoval v jezuitském semináři v Gentě a po dvou letech se rozhodl pro vstup do jezuitského řádu. Roku 1629 začal noviciát ve Watteně. Po přijetí kněžského svěcení se hlásil do anglických misií. Nejdřív ale dostal úkoly v LiŹge a Saint Omer a pak byl určen za kaplana v anglické armádě ve Flámsku. S touto armádou se do Anglie vracel začátkem roku 1644. Od smrti svého velitele v lednu 1645 se o. Petr Wright stal kaplanem rodiny markýzů z Winchesteru. Z jejich londýnského sídla působil až do svého zatčení 2. února 1651.

Byl vězněn v Newgate, odkud se ho jeho známí neúspěšně pokoušeli vysvobodit. Jako katolický kněz byl odsouzen k smrti a umučen na tyburnském popravišti. Po oběšení byl ihned ještě za živa čtvrcen. Jeho tělesné ostatky pak přátelé odvezli k pohřbení do LiŹge, v níž začal jeho návrat do církve. Blahořečen byl 15. 12. 1929 Piem XI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Petrus Cælestinus (1296); Urbanus Pp I (230); Dunstanus (988); Ivo, presb. (1303); Theophilus de Curte (1740); Crispinus de Viterbio (1750); Humiliana (1246); Petrus Wright (1651); Maria Bernarda /Verena/ Bütler (1924); Pina Suriano (1950); Parthenius et Calogerus (304); Hadulphus (728); Augustinus Novellus (1310); Ioannes de Cetina, presbyter (1397); Ioannes a Sancto Dominico Martínez (1619); Ioannes Baptista Xaverius (Ioannes Ludovicus); Loir (1794); Maria Bernarda (Verena); Iosephus Czempiel (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.