Světci k nám hovoří...


blah. Kolumba Anděla

Columba Angela, virgo de Pænit. S. Dominici

20. května, připomínka
Postavení:panna, mystička
Úmrtí:1501

ŽIVOTOPIS

Narodila se v Rieti v Itálii r. 1467. Jméno Kolumba znamená holubice a to jméno prý dostala proto, že při křtu nad ní holubice poletovala. V křesťanství vychovávaná učinila už jako desetileté dítě slib trvalého panenství. Rodiče však pro její dětský slib neměli pochopení a jak dospěla, začali na ni naléhat kvůli sňatku. Kolumba musela bojovat i se svou fantazií, ale za pomoci modlitby vytrvale a úspěšně s pokušeními zápasila. Toužíce po řeholním životě vstoupila do třetího řádu svatého Dominika.

Denně se zúčastňovala mše svaté s přijímáním eucharistie a stále více se nořila do kontemplací, při kterých se dostávala i do extází. Tato mystička obdržela prý od Boha i dar proroctví a zázraků. V Perugii byl vystavěn nový klášter, do něhož vstoupila a pro ostatní družky napsala společná pravidla. Prožívala i mnoho utrpení a zemřela, jak předpověděla, ve věku 34 let.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Clemens Maria Hofbauer (1820); Bernardinus Senensis (1444); Lydia Thyatirensis (s.I); Columba Angela, virgo de Pænit. S. Dominici (1501); Archangelus Tadini (1912); Baudelius (s. inc.); Thalal (s. III); Luciferus (370); Hilarius, ep. Tolosan. (ca. 400); Austregisilius (ca. 624); Anastasius, ep. Brixien. (s. VII); Theodorus, ep. Papien. (ca.785); Guido de Gherardesca (ca.1134)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.