Světci k nám hovoří...


sv. Berard a druhové

Berardus, Otho, Petrus, Accursius et Adiutus

16. ledna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1262
Atributy:meč, palma, františkánský hábit na pěti bratrech řádu

ŽIVOTOPIS

Pět žáků sv. Františka - Berard, Petr, Akurs, Adjut a Oto - se kolem roku 1220 na výzvu svého učitele rozhodlo jít do Španělska hlásat evangelium mohamedánům. Těmi, kteří nechtěli Boží slovo přijmout, byli zajati a posláni do Maroka. Tam věrně pokračovali ve svém úkolu a v Marrákeši se znovu stali zajatci. Marocký sultán Josuf na rady svých rádců se snažil nejdříve je podplatit. Žádnou z jeho nabídek však františkáni nepřijali. Nepomohly výhružky, žalář ani mučidla. Pak sultán sáhl po meči a usekal jim hlavy.

Sv. František z Assisi, když se dozvěděl zprávu o jejich umučení, prohlásil: "Teď vím, že mám pět opravdových bratrů." Jejich smrt viděl pozitivně a jako důstojné završení jejich povolání. Františkánský řád v nebi získal pět významných přímluvců.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Marcellus Pp I (309); Danax (století neznámé); Melas (asi 390); Honoratus, ep. Arelaten. (429); Iacobus, ep. Tarentasien (s. V); Titianus, ep. Opitergin. (s. V); Leobatius (s. V); Trivierus (asi 550); Furseus (asi 650); Ioanna, virgo Ord. Camald (1105); Berardus, Otho, Petrus, Accursius et Adiutus (1262); Iosephus Vaz (1711); Iosephus Antonius Tovini (1897)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.