Světci k nám hovoří...


sv. Danax

Danax

16. ledna, připomínka
Postavení:kněz, mučedník
Úmrtí:století neznámé

ŽIVOTOPIS

Narodil se v městě Aulón, jehož název je z období řecké kolonizace a dnes se jmenuje Vlora. Leží v jihozápadní části Albánie na severním okraji Vlorského zálivu při pobřeží Jaderského moře.

Danax z Aulóny se v Ilýrii, která se rozkládala na západě dnešního Balkánského poloostrova, stal pro praktikování víry v Krista mučedníkem, jak nám dokládá martyrologium. Spolehlivý údaj, ve kterém století to bylo, se nedochoval. Bývá uváděno 1. až 4. století, někde se uvažuje až o 9. století. Za důvod mučednictví se uvádí, že hlásal víru v jediného Boha a odmítl obětovat bohu vína Bakchovi (či Bacchovi). Francouzské texty uvádějí ještě jako důvod, pro který byl sťat, že ukrýval posvátné liturgické nádoby a knihy.

POZNÁMKA

V norských textech se vyskytuje názor, že v devátém století působil jako lektor v kostele v Aulonu v Ilýrii (dnes Vlora v Albánii). S přáteli odešel do jižní Itálie, kde žil v Leuca, patřící dnes ke Castrignano del Capo v provincii Lecce v oblasti Apulie. Zde, v kostele Santa Maria di Leuca, sloužil jako jáhen. Za saracénské invaze, když se přiblížily saracenské lodě, se vydal s proměněnými hostiemi v ciboriu k Montesardo, aby byly v bezpečí. U La Mora, osm kilometrů od Leuca, byl nepřáteli křesťanské víry ubodán mečem k smrti. Místo mučednictví mladého jáhna bylo později označeno mramorovým sloupem. Je v blízkosti obce pojmenované po tomto mučedníkovi.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Marcellus Pp I (309); Danax (století neznámé); Melas (asi 390); Honoratus, ep. Arelaten. (429); Iacobus, ep. Tarentasien (s. V); Titianus, ep. Opitergin. (s. V); Leobatius (s. V); Trivierus (asi 550); Furseus (asi 650); Ioanna, virgo Ord. Camald (1105); Berardus, Otho, Petrus, Accursius et Adiutus (1262); Iosephus Vaz (1711); Iosephus Antonius Tovini (1897)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.