Světci k nám hovoří...


sv. Jakub

Iacobus, ep. Tarentasien

16. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. V

ŽIVOTOPIS

Pocházel údajně ze Sýrie a podle tradovaného podání byl původně důstojníkem v římském vojsku bojujícím s Peršany. Po setkání s křesťany začal uvažovat o důvodech jejich víry. V souvislosti s konverzí se Jakub setkal s Honorátem z Arles, se kterým je připomínán ve stejném dni. Je také označován za jednoho z jeho žáků. Nějakou dobu pravděpodobně žil jako poustevník. V roce 426 se Honorát stal biskupem v Arles a Jakuba jmenoval misionářem v Savojsku. V Tarentaise (dnes Moûtiers v údolí Tarentaise) se stal prvním biskupem. Jedná se o obec v departementu Savojsko v regionu Auvergne-Rhône-Alpes, na jihovýchodě Francie. Uvedenou oblast pohanského údolí evangelizoval.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Marcellus Pp I (309); Danax (století neznámé); Melas (asi 390); Honoratus, ep. Arelaten. (429); Iacobus, ep. Tarentasien (s. V); Titianus, ep. Opitergin. (s. V); Leobatius (s. V); Trivierus (asi 550); Furseus (asi 650); Ioanna, virgo Ord. Camald (1105); Berardus, Otho, Petrus, Accursius et Adiutus (1262); Iosephus Vaz (1711); Iosephus Antonius Tovini (1897)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.