Světci k nám hovoří...


sv. Epifan

Epiphanius, ep. Salamnen

12. května, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:403

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze židovské rodiny v Palestině, kde se narodil asi r. 315. Vystudoval čtyři jazyky a pak se rozhodl sloužit Bohu v ústraní. Poměrně mlád prý založil v Eleutheropolis klášter, který řídil po 30 let.

V roce 367 byl zvolen v Salamině na Kypru biskupem. Byl konzervativní a horlivě hájil pravou víru. Vynikal vzděláním a znalostí písma, svatým životem, péčí o chudé a podivuhodnými ctnostmi. S biskupem Pavlínem vykonal pouť do Říma, kde byl ubytován v domě sv. Pavly. Po návratu, snad pro známost s Jeronýmem, udělil svátost kněžství jeho bratru Pauliniánovi mimo svoji diecézi a patriarcha jeruzalémský měl k tomu výhrady.

Z jeho spisů je významný "Panarion" - lék proti všem jedům. Ve spisu se zmiňuje o všech bludech od počátku církve po jeho dobu, vyvrací je a stručně připojuje katolickou nauku. Ještě ve vysokém stáří se vypravil do Konstantinopole podpořit Theofila Alexandrijského v jeho sporu. Brzy však poznal, že Theofil nemá pravdu a rozladěně se vracel lodí na Kypr. Cestou prý zemřel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Pancratius, m. Romæ (zač. s. IV.); Nereus et Achilleus, m. Romce (koncem s. III.); Epiphanius, ep. Salamnen (403); Imelda Lambertini (1333); Ioanna de Lusitania (1490); Cyrillus, m. in Mæsia (ca. s. III); Philippus, presb. in Sicilia (s. V); Modoaldus (ca. 647); Rictrudis (ca. 688); Germanus, ep. Cpolitan. (733); Dominicus Calciatensis (1060/1109)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.