Světci k nám hovoří...


blah. Gema

Gemma, virgo in Aprutio

13. května, připomínka
Postavení:panna, rekluza
Úmrtí:1465

ŽIVOTOPIS

Pochází ze San Sebastianu dei Marsi v Itálii. S rodiči se přestěhovala do Goriana Sicoli, kde strávila svůj další život. Nejdřív jako děvče pásla ovce. Prodělala různé zkoušky, zejména v boji o svou čistotu. Pro lásku k Bohu však dokázala odolat všem svůdcům. Mezi jejími nápadníky byl Ruggiero, hrabě z Celana, který jí nakonec vybudoval celu vedle kostela sv. Jana Křtitele, s oknem směřujícím na oltář, v níž se dala zazdít. Jako rekluza tam prožila 43 let.

Již následující rok po její smrti bylo biskupem ze Sulmona necháno její tělo exhumovat, aby byly zabezpečeny její ostatky. Blahořečená byla až v roce 1880.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, de Fatima ; Servatius (asi 384); Andreas Hubertus Fournet (1834); Gemma, virgo in Aprutio (1465); Agnes, abbatissa Pictavien. (588); Magdalena Albrici (1834)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.