Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

Ioanna, virgo Ord. Camald

16. ledna, připomínka
Úmrtí:1105Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Marcellus Pp I (309); Honoratus, ep. Arelaten. (429); Berardus, Otho, Petrus, Accursius et Adiutus (1262); Danax (s. inc); Melas (ca. 390); Iacobus, ep. Tarentasien (s. V); Titianus, ep. Opitergin. (s. V); Leobatius (s. V); Trivierus (ca. 550); Furseus (ca. 650); Ioanna, virgo Ord. Camald (1105); Iosephus Vaz (1711); Iosephus Antonius Tovini (1897)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský