Světci k nám hovoří...


sv. Petr, Ondřej, Pavel a Dionýsie

Petrus, Andreas

15. května, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:s. III.

ŽIVOTOPIS

Jedná se o zajaté křesťany v Lampasku na Helespónto za císaře Decia. Petr byl snad vyslýchán první a bylo po něm požadováno, aby obětoval bohyni Venuši. Nazval ji nestoudnicí, o jejíchž skutcích mu stud ani nedovoluje mluvit a připomněl, že oni sami trestají skutky, které údajně činila a prohlásil: "Kterak mne chcete nutit, abych jí obětoval? Jen pravému a jedinému Bohu se budu klanět!"

Prokonsul Optimus ho nakonec odsoudil k useknutí hlavy.

Mezi tím Dionýsie, která byla křesťanská šestnáctiletá panna, byla odevzdána dvěma mladým pohanům ke zneuctění. Ona však s pomocí Boží odolala jejich útokům a nakonec se jí neporušené podařilo utéci. Přiběhla prý k vězněným křesťanským mužům, k Petrovi, Ondřeji a Pavlu, volajíc: "Raději chci s Vámi zemřít!" Také ona byla s Petrem sťata.

Druzí dva muži, pevní ve víře jako Petr, jenž s ním trpěli, byli téhož dne ukamenováni.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Isidorus, agricola (asi 1130); Petrus, Andreas (s. III.); Rupertus de Binga (s. VIII); Cassius et Victorinus, m. in Africa cum Cassio (s. III); Simplicius, presb. (s. III/IV); Achilleus, thaumaturgus (s. IV); Rheticius (s. IV); Caleb seu Elesbaan (ca. 535); Severinus, ep. Septempedan. (s. inc.); Severinus, ep. Septempedan. (s. inc.)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.