Světci k nám hovoří...


sv. Rupert de Binga

Rupertus de Binga

15. května, připomínka
Postavení:poustevník
Úmrtí:s. VIII

ŽIVOTOPIS

Byl synem pohanského knížete Robolava a Berty z rodu lotrinských vévodů, která v Bingách dostala věnem velké statky. Po předčasné otcově smrti zbožná křesťanská matka vychovávala Ruperta v Bingách na Rýně. Mimořádně hodně se za něj modlila a nabádala ho k životu podle evangelia. Duchovním rádcem mu byl kněz Vigbert, jenž ho vedl ke skutkům milosrdenství vůči chudým. Stavěl pro ně domky a zabýval se i ošetřováním nemocných a také začal stavět kostely. Zatoužil po dokonalosti a vydal se v patnácti letech na pouť ke hrobům apoštolů do Říma.

Tam ho prý oslovilo evangelium o zabezpečení života s výzvou: "Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřete si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a kde mol neničí. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce." (Lk 12,33-34) Po návratu z Říma začal podle toho jednat a obšťastňovat chudé. Když se oprostil od svého majetku, začal se věnovat poustevnickému životu na blízké hoře u Bingen, kterou později po něm pojmenovali na "Rupertusberg". Ve 20 letech tam dostal zimnici a zemřel. Na témže vrchu byl pohřben a jeho matka tam snad prý již dříve dala postavit kostelík.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Isidorus, agricola (asi 1130); Petrus, Andreas (s. III.); Rupertus de Binga (s. VIII); Cassius et Victorinus, m. in Africa cum Cassio (s. III); Simplicius, presb. (s. III/IV); Achilleus, thaumaturgus (s. IV); Rheticius (s. IV); Caleb seu Elesbaan (ca. 535); Severinus, ep. Septempedan. (s. inc.); Severinus, ep. Septempedan. (s. inc.)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.