Světci k nám hovoří...


blah. Jana Chuza

Ioanna, uxor Chuza

24. května, připomínka
Postavení:manželka
Úmrtí:s. I

ŽIVOTOPIS

V Lukášově evangeliu je jmenovaná mezi ženami z Ježíšova doprovodu jako Jana, žena Herodova správce Chuzy.(Lk 8,3) Byla i na křížové cestě a třetího dne uslyšela andělovu zvěst o zmrtvýchvstání. Byla věrnou učednicí Pána Ježíše a konala skutky milosrdenství. Zemřela jako světice.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Vincentius, monachus (asi 450); Maria Virgo; Ioanna, uxor Chuza (s. I); Simeon, stylita iunior in Monte Mirabili (592); Ioannes de Prado (1631); Servulus, m. Tergeste (s. inc.); Donatianus et Rogatianus (ca. 304); martyres Philippopoli CCCVIII (ca. 304); Philippus., presb. Ord. Eremit. S. Augustini (1306); Ludovicus Zephyrinus Moreau (1901)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.